Over de website

De website Drenthe Mantelzorgvriendelijk is ontstaan vanuit het project iAge. Dit project was een Europees samenwerkingsverband gericht op de regionale ontwikkeling van gebieden die te maken hebben met krimp en vergrijzing. Het project iAge werd in november 2014 afgerond, maar er wordt momenteel hard gewerkt aan een Europees vervolg. Vanuit iAge heeft de projectgroep in Drenthe de afgelopen jaren flink ingezet op de campagne Drenthe Mantelzorgvriendelijk. Na afloop van het project besloot de provincie om deze website online te houden.

Achtergrond en noodzaak Drenthe Mantelzorgvriendelijk

Drenthe telt circa 100.000 mantelzorgers, waarvan een groot deel werkzaam is in het MKB. Wist u dat op dit moment in Nederland 1 op de 6 werknemers mantelzorger is? En dat dit aantal in de sector zorg zelfs 1 op de 4 werknemers is?

Mantelzorgers die hun zorgtaken combineren met een betaalde baan vinden die combinatie vaak erg lastig. Bijvoorbeeld omdat zorgtaken en werktijden elkaar soms overlappen en je veel moet regelen en organiseren. Door alle veranderingen in de zorg doet de overheid ook nog eens een groter beroep op mantelzorgers. Uit onderzoek blijkt dat werkende mantelzorgers vaak niet minder gaan werken, maar juist hun vrije tijd inleveren. Hierdoor kunnen werkende mantelzorgers overbelast raken.

Boodschap: voorkomen van uitval, verstevigen van de economie
De campagne Drenthe Mantelzorgvriendelijk was bedoeld om meer openheid te bewerkstelligen over het thema ‘werken en mantelzorg’. Bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat werkgevers en werknemers met elkaar in gesprek gaan. Of door collega’s, werkgevers en overheid meer inzicht te geven in de problematiek rond mantelzorg en werk. Want als er sprake is van een juiste balans tussen privé en werk, zal de werk- en zorgdruk afnemen. Dit draagt bij aan een betere bedrijfscontinuïteit en daarmee aan een sterkere economie.

Persoonlijke verhalen staan centraal
In de campagne kwamen echte werkende mantelzorgers aan het woord. Zij vertelden over hun situatie, zorgen en ervaringen, en gaven daarbij ook aan op welke manier zij ondersteund kunnen worden door hun werkgevers en andere instanties, zoals overheden en steunpunten. Deze verhalen zijn verwerkt in films, een poster en op deze website. In de verhalen komt de dubbelrol van werkende mantelzorgers goed naar voren: je ziet de hoofdpersonen in hun werksituatie, waarna de zorgsituatie door middel van tekeningen is uitgebeeld.

Over iAge

Het project iAge liep van 2012 tot en met 2014 en richtte zich op de regionale ontwikkeling van gebieden die te maken hebben met krimp en vergrijzingHierin werkten partners uit tien regio’s in zes landen rond de Noordzee samen. Onder andere door middel van de inzet van ICT is ingezet om sociaal isolement te voorkomen en de kwaliteit van leven, participatie en kansen op de arbeidsmarkt te verhogen. Het project iAge werd mede gefinancierd vanuit een Interregsubsidie. De provincie Drenthe was penvoerder in dit project. De projectgroep in Drenthe bestond verder uit CMO STAMM, Hanzehogeschool en de gemeente Aa en Hunze. Samen met parkmanagement organisaties, verzekeraars en werkgeversorganisaties is er gewerkt aan de campagne Drenthe Mantelzorgvriendelijk.

Vragen?
Heeft u vragen over de website? Of wilt u tijdens een bijeenkomst aandacht besteden aan het thema Werken en Mantelzorg? Neem dan contact met ons op. Gebruik hiervoor het contactformulier of mail naar info@drenthemantelzorgvriendelijk.nl

Drenthe Mantelzorg Vriendelijk

iAge-logo-website-1.jpg      interreglogo-1.jpg       marketingdrenthe.jpg